Tänk om de här människorna slarvade med synen

Synen har stor betydelse för säkerhet, effektivitet och trivsel i arbetet. Problem med synen leder ofta till onaturliga arbetsställningar med ryggont, huvudvärk eller nackstelhet som följd. I värsta fall kan det skapa risker för andra människor.

Arbetar du vid bildskärm mer än en timme per dag? Har du särskilt synkrävande arbetsuppgifter? Om dina vanliga glasögon inte håller måttet så kan du få speciella arbetsplatsglasögon bekostade av din arbetsgivare.

Hos oss träffar du alltid legitimerade optiker med examen i arbetsmedicin. Vi är väl insatta i gällande regler och förordningar när det gäller rättigheter och skyldigheter för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Bland våra företagskunder finns:

  • SAAB
  • Roxtec
  • Dynapac
  • Areva
  • Företag som använder Benify
  • Med flera

Om företaget du jobbar på använder Benify för att beställa undersökningar kan du hitta oss under ”Synologen”, som vi tillhör.

Har företaget ingen specifik optiker som partner för arbetsglasögon går det givetvis bra att kontakta oss ändå.