Skadegaranti

Skadegaranti på dina glasögon. Alla glasögon är ömtåliga och bör behandlas med aktsamhet. Regelbunden justering och översyn av dina glasögon rekommenderas och utförs kostnadsfritt av oss. Vi vet att nöjda kunder kommer tillbaka och vi vill att du ska känna dig nöjd och trygg med dina nya glasögon. Om olyckan ändå skulle vara framme gäller din skadegaranti i ett år från glasögonens utlämningsdatum.

Det här gäller för vår skadegaranti:

  • Självrisken vid delskada motsvarar hälften av den ordinarie reparationskostnaden.
  • Vid totalskada eller förlust är självrisken hälften av glasögonens inköpspris.
  • Vid förlust ska polisanmälan bifogas.